Cei care uită trecutul sunt condamnaţi să îl repete (George Santayana, 1863-1952)
HOME
PREZENTARE
Numerele apărute
Indexări BDI
Galeria Foto
REDACŢIA
Colegiul de redacţie
Comitetul ştiinţific
Contact
CONDIŢII DE PUBLICARE
Redactarea articolelor
Recenzarea articolelor
Teme propuse
ANUAR HISTORICA
Arhiva Anuarului
Căutare avansată
SUPLIMENT HISTORICA
Arhiva Suplimentului
INSTITUTUL "G. BARIŢIU"

Colegiul de redacţieRedactor-şef
NICOLAE EDROIU, director, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: istorie@acad-cluj.ro
Secretar ştiinţific de redacţie
LUCIAN NASTASĂ, cercetător ştiinţific I, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: lucian_nastasa@clicknet.ro
Membri
CAMIL MUREŞANU, director onorific, Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: istorie@acad-cluj.ro
SUSANA ANDEA, cercetător ştiinţific I,Institutul de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române,
e-mail: eandeas@yahoo.co.uk
MIHAI DINU GHEORGHIU, prof., Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
e-mail: mihaidg@yahoo.fr
BOGDAN MURGESCU, prof., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti,
e-mail: bmurgescu@gmail.com
HARALD HEPPNER, prof., Austria, Karl Franzes Universität,
e-mail: harald.heppner@uni-graz.at
KONRAD GÜNDISCH, prof., Germania, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im ostlichen Europa,
e-mail: konrad.guendisch@bkge.uni-oldenburg.de
VICTOR KARADY, prof., Ungaria, Central European University, Budapest, Department of History,
e-mail: karadv@ceu.hu
MANFRED REHBINDER, prof., Elveţia, Universität Zürich, Europäisches Institut für Rechtspsychologie,
e-mail: manfred.rehbinder@gmail.com
ZOLTÁN SZÁSZ, Academia maghiară de Ştiinţe, Történettudomány Intézet Budapest,
e-mail: gabi@tti.hu
NATALIA TIKHONOV, prof., Elveţia, Université de Geneve,
e-mail: natalia.tikhonov@histec.unige.ch